پارچه گونی بافت ملما

طرح: ملما

محصول کشور چین

مناسب جهت استفاده براي مبلمان راحتی